Welcome to my blog. Be nice here. Thank you.|+Follow | DBoard|
//Izzah Ilhami

Lapan Hak Pengguna Anda Perlu Tahu
Friday, 5 June 2015 | 03:38 | 0 Comment[s] /a>
1. Hak untuk mendapatkan keperluan asas
Pengguna berhak atau layak mendapatkan barang dan perkhidmatan asas bagi menjamin kehidupan yang memuaskan di dunia yang semakin moden. Keperluan asas ini termasuk makanan yang mencukupi dan selamat, pakaian yang sebaiknya, perumahan yang selesa, kemudahan kesihatan dan pendidikan, dan sebagainya. Ini bermakna, seseorang pengguna berhak mendapatkan kepada air yang bersih dan pendidikan yang selayaknya.


2. Hak untuk mendapatkan keselamatan
Pengguna dilindungi daripada pemerosesan dan pemasaran barang serta perkhidmatan yang boleh membahayakan pengguna. Atau kata lain, pengguna berhak mendapat perlindungan yang selamat ketika menggunakan barangan atau perkhidmatan daripada sesuatu atau perkara-perkara yang membahayakan mereka. Contohnya, barangan dan perkhidmatan yang mengancam kesihatan dan makanan yang dapat memudaratkan kesihatan pengguna.


3. Hak untuk mendapatkan maklumat

Pengguna mesti diberi maklumat yang mencukupi dan tepat untuk memudahkannya membuat keputusan yang bijak. Pengguna hendaklah dilindungi juga daripada dakyah pengiklanan, pelabelan dan amalan lain yang palsu, penipuan dan penyelewengan.


4. Hak untuk membuat pilihan
Pengguna akan dipastikan mendapat maklumat secara langsung mengenai pelbagai keluaran dan perkhidmatan. Pengguna juga perlu diberikan penerangan yang dapat memberikan pilihan dalam membuat keputusan. Selain itu, Perlu ada jaminan bagi menentukan mutu atau kualiti dan perkhidmatan memuaskan dengan harga yang berpatutan dan selayaknya. Misalnya, apabila seseorang pengguna membeli atau menggunakan sesuatu perkhidmatan, maka ia adalah mengikat kontrak dengan si penjualnya dan tanggungjawab pengguna hanyalah memilih barangan atau perkhidmatan yang dikehendaki serta membayar yang telah ditetapkan oleh penjual untuk mendapatkannya.


5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
Pengguna berhak mendapat penyelesaian untuk pembelian keluaran yang cacat atau berbahaya ataupun perihal dagangannya yang `mengelirukan' serta pampasan bagi perkhidmatan yang menyeleweng atau tidak menepati perjanjian. Misalnya, seseorang pengguna itu telah membeli sebuah television tetapi seminggu kemudian, televisionnya telah mengalami kerosakan, oleh itu pengguna itu berhak mendapatkan haknya sebagai pengguna dengan mendapatkan television yang baru mengantikan yang lama daripada si penjual.


6. Hak untuk menyuarakan pendapat

Pengguna berhak menyuarakan pendapat apabila tidak berpuashati terhadap barangan atau perkhidmatan yang diperolehi atau secara mudahnya pengguna tidak mendapat layanan Yang sewajarnya. Ini bagi memastikan kepentingan pengguna mendapat pertimbangan yang sewajarnya dalam penggubalan dasar kerajaan dan tindakan yang cepat serta saksama daripada pentadbiran pengadilan. Ganti rugi harus diberi bagi keluaran atau perkhidmatan yang mengakibatkan kecederaan kepada penggunanya yang menggunakan keluaran atau perkhidmatan itu mengikut arahan pengeluar. Ganti rugi juga wajib diberikan kepada pengguna yang menjadi mangsa akibat kecuaian majikan.


7. Hak untuk mendapatkan pendidikan kepenggunaan

Pengguna berhak mendapat pendidikan pengguna yang mencukupi dan berterusan. Ini kerana sistem pendidikan lazimnya tidak memberi perhatian yang sewajarnya kepada pendidikan pengguna. Falsafah pendidikan pengguna masa ini lebih cenderung melatih pelajar menjadi pekerja atau majikan yang berkesan dan kurang melatih bagaimana hendak menjadi pengguna yang bijak.


8. Hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat

Ini menunjukkan bahawa hak pengguna bukan sahaja terbatas kepada proses jual beli, tetapi merangkumi keadilan sosial dan ekonomi, pendidikan, alam sekitar serta penyertaan masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh itu, Pengguna berhak hidup dan bekerja dalam alam sekitar yang bersih dan sihat serta bebas daripada sebarang keadaan yang berbahaya. Hak ini diperjuangkan oleh pengguna kerana kadar pencemaran kian meningkat dan adanya unsur alam semula jadi yang semakin pupus atau dimusnahkan.


Sumber Maklumat: Fomca


| New Post
Meet The Owner

<
Assalamualaikum , silent reader[s] ! Speaking -potpetpot- here is 'Izzah Ilhami . 13 y/0 . Be nice here =) #Shhhh !
Don't like me ? Click HERE

Follow Instagram @izzahilhami_
Gossip-Gossip
Ask Me

Credit Section

Template : Aina
Edit by : Me